Verschrikkelijk verlies

Helaas doodde de gehate Ajax in de laatste strijd een geliefd persoon onder de mensen, Laodamas. Zijn nalatenschap is groot en hij zal lang ge-eerd blijven worden. Wij allen wensen hem een fijne reis door de Styx.